Jeden z našich hlavních cílů je odstranit v čechách často výdaný nešvar se zanedbáváním zákoných poviností zaměstnavatele především v oblasti BOZP. Snažíme se pomoci zejména začínajícím podnikům a organizacím, ale nejen jim pochopit riziko možného úrazu z nedodržení BOZP a také možnost nemalých pokut od kontrolních orgánů.

Služby zdarma

  • Provedení krátké vstupní prohlídky (audit) pracovišť a objektů – zjištění skutečného stavu
  • Návrh dalšího postupu při plnění zákonných povinností zaměstnavatele nebo organizace
  • Kompletně zpracovanou cennovou nabídku
  • Cestovné zdarma v okruhu 25km od sídla naší společnosti.